Б.Т.Р. е българска рок група, създадена през 1984 г. от Валентин Гуевски, Ясен Петров и Милен Марчев. През годините членовете на групата се сменят многократно.

B.T.R. is a Bulgarian rock group, created in 1984 by Valentin Guevski, Yasen Petrov and Milen Marchev. Through the years, the group has changed its members many times.