Настоящите Условия за ползване уреждат правилата за допустима употреба на уебсайта Bemynextsong.com., правата, задълженията и ограниченията за потребителите на сайта. За „Потребители“ се считат както влезналите на Интернет адрес http://bemynextsong.com/, така и регистриралите се през формата за регистрация на сайта. Потребителите трябва да се запознаят с Общите условия и да ги спазват. При несъгласие с тях, потребителите следва да напуснат незабавно страницата и така да се откажат от услугите, които предлага.

Достъпът до Bemynextsong.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители.
Сайтът има музикално съдържание и предоставя на потребителите възможността да гледат и слушат клипове на различни изпълнители, които са качени в сайта Youtube.com.

Bemynextsong.com разпространява съдържание, съобразено с авторските права и не претендира за авторски права над видеоклиповете, текстовете, музиката и снимките, публикувани на сайта.

Когато се регистрирате в сайта, ще бъдете помолени да посочите e-mail и да изберете парола. Изцяло Ваша отговорност е да поддържате конфиденциалността на своите e-mail и парола.

Услугите, предоставяни от Bemynextsong.com са предназначени само за лична употреба и не могат да бъдат използвани с търговска цел за финансова облага.

Bemynextsong.com има право да поставя на сайта реклами, които ще бъдат видими за потребителите.
Екипът на Bemynextsong.com – създатели, администратори, собственици и сътрудници не носи отговорност за всички потенциални вреди, нанесени в следствие на ползване на сайта – например вреди, причинени от вируси, нито за вреди от невъзможност за ползване на сайта.

Настоящите Общи условия за ползване могат да бъдат променяни от Bemynextsong.com по всяко време, като промените влизат в сила с публикуването им на сайта.

Приложимо право при прилагане на Общите условия е българското.