• Плейлист
 • Изпълнители
 • Жанрове
 • 5904pJWg7Ijigrw0
  1.
  Гергана
  Facebook
 • 5905C2PJ-kRWnDQ1
  2.
  Гергана
  Без теб не мога
 • 5906dITbkeZzJe82
  3.
  Гергана
  Благодаря ти
 • 5902Eqv5g-vcN8c3
  4.
  Гергана
  Боли
 • 5900fpYP8STJCxY4
  5.
  Гергана
  Вкусът остава (и Галин)
 • 5918XSwIPmNAcu05
  6.
  Гергана
  Върви си
 • 5910iW0LP40Ts5k6
  7.
  Гергана
  Гасна по теб
 • 5893CHtbmrCy-1I7
  8.
  Гергана
  Губя те бавно
 • 5898u2h3UrK-q6w8
  9.
  Гергана
  Да започнем от средата
 • 5903hmxwaEOrLeY9
  10.
  Гергана
  До утре
 • 5895WriJIj2XF-410
  11.
  Гергана
  Докога
 • 59163gHwziMRN8Y11
  12.
  Гергана
  Защото те обичам
 • 5912oPKnG2p2tT012
  13.
  Гергана
  Измама
 • 58975x3WWCj0iWA13
  14.
  Гергана
  Имам нужда
 • 5911KxgJ_GbltgI14
  15.
  Гергана
  Както никой друг
 • 5908cTys4pIcyqA15
  16.
  Гергана
  Както преди
 • 58947M6PDJnJtKI16
  17.
  Гергана
  Който иска да вярва
 • 6496f4y2K3VIUas17
  18.
  Гергана
  Любов и сълзи
 • 58993_SbXgzkxLk18
  19.
  Гергана
  Мирис на любов
 • 5920QzYeAAuQ27U19
  20.
  Гергана
  Може би точно ти (ft. Жоро Рапа)
 • 13674FoQu9oVAlT420
  21.
  Гергана
  Не те обичам вече
 • 6491NTyq2BeX7E021
  22.
  Гергана
  Нея вместо мен
 • 5913wrZMJLNiBsQ22
  23.
  Гергана
  Някой ден, може би
 • 5909m4fWcbfUrpI23
  24.
  Гергана
  Няма да моля
 • 17974Rh18Zm6YitM24
  25.
  Гергана
  Огън в дъжда
 • 63782hX6MfjHRaE25
  26.
  Гергана
  От този момент
 • 5901VPjYWUYZATw26
  27.
  Гергана
  Последна вечер
 • 591906u4x-nyKl827
  28.
  Гергана
  Първичен инстинкт (ft. Галин)
 • 5892n_Vxep3o7Eo28
  29.
  Гергана
  Раздялата ме боли
 • 5914T_Qxr2xqHi429
  30.
  Гергана
  Сини очи
 • 5915tzO51CUnFpA30
  31.
  Гергана
  Сладката страна на нещата
 • 143619-bIRyEfxT031
  32.
  Гергана
  Твоите думи (ft. Галин)
 • 5917Uvw_JY54ELc32
  33.
  Гергана
  Усещаш ли
 • 5896ZhJp-_WqkfE33
  34.
  Гергана
  Ще издържиш ли